to be, or not to be...........better

Oferta Kursów

KOREPETYCJE

Podczas tych zajęć pomożemy w zrozumieniu zagadnień realizowanych w szkole, przygotowaniu się do klasówki oraz poszerzeniu wiedzy z zakresu danego języka.

KURSY DLA GIMNAZJALISTÓW

Oferujemy kursy przygotowujące do Egzaminu Gimnazjalnego z Języka Angielskiego i Niemieckiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Zajęcia obejmują powtórkę materiału z 3 lat gimnazjum oraz rozwiązywanie testów i są zgodne z nową podstawą programową egzaminu gimnazjalnego.

KURSY DLA MATURZYSTÓW

Przygotujemy do zdania egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. Podczas zajęć kursanci intensywnie ćwiczą wszystkie części egzaminu pisemnego i ustnego oraz opracowują testy maturalne z poprzednich lat.

PONADTO:

- kursy dla osób wyjeżdżających za granicę
- konwersacje dla dorosłych
- tłumaczenia

 

ANGIELSKI DLA DZIECI

  • Dla dzieci w wieku od 3-5 lat: zajęcia 30-minutowe, 2x w tygodniu,
  • Dla dzieci w wieku od 6 lat: zajęcia 50-minutowe, 2x w tygodniu.
Metodę dobieramy na podstawie testu sprawdzającego lub rozmowy z rodzicami (zależnie od wieku dziecka). Szczególnie polecamy naszą autorską metodę , gdzie łączymy naukę języka obcego z elementami zabawy: nauka piosenek, gry i zabawy ruchowe.

ANGIELSKI DLA PRZEDSZKOLI

Zapraszamy do współpracy przedszkola zainteresowane prowadzeniem na ich terenie zajęć z języka angielskiego.

Proponujemy Państwu organizację zajęć według założeń naszej autorskiej metody: łączenie elementów ruchowych, plastycznych, muzycznych. Dzięki takiemu podejściu lekcje angielskiego stają się dla dzieci przyjemnością.

CES Progres zapewnia wszelkie potrzebne do nauki materiały.

Szczegółowe warunki współpracy, dotyczące częstotliwości spotkań i kosztów zajęć przygotowujemy indywidualnie dla każdej placówki zainteresowanej współpracą z Progres.